Make your own free website on Tripod.com

Home Florante at Laura Aladin Adolfo

Sina Florante at Laura

TAUHAN
PAGLALARAWAN AT MGA KATANGIAN KINASAPITAN O NAGING PAPEL SA ISTORYA
FLORANTE
Matapang, iniibig ni Laura, anak ni Duke Briseo at Prinses Floresca, apo ng hari ng Krotona, matalinong prinsipe, heneral ng hukbong Albanya, kaaway ni Adolfo, kaibigan ni Menandro, mapagmahal at masunuring anak, tapat umibig, nag-aral sa Atenas, labis na kinainggitan ni Adolfo, nagtagumpay sa mga giyera, kinikilalang at hinangaan bilang magaling na mandirigma, tinangkang patayin ni Adolfo noong nasa Atenas sila, nahuli at ikinulong ni Adolfo, iniligtas ni Aladin, itinali sa puno sa gitna ng gubat (Adolfo), naging hari ng Albanya,
LAURA
Iniibig ni Florante, anak ni Haring Linseo, Maganda, mapagmahal, ginusto din ni Adolfo Tumangging magpakasal sa emir, hinostage ni Adolfo, pinilit ni Adolfong mapakasal sa Kenya dahil sa korona At kayamanan ni haring Linseo,magpapakamatay sana kundi dumating si Menandro, dinala ni Adolfo sa gubat tinangkang halayin, pinakasalan ni Florante
Gawa nina Dessa Baleros, Cassandra Salandanan at Karen Patron
Freshmen-F


Salamat sa:
http://www.photobucket.com,
http://biboyroyong.blogspot.com/2007/07/florante-at-laura-posters.html
Notes ni Ms. Delfin