Make your own free website on Tripod.com

Home Florante at Laura Aladin Adolfo

Ang Florante at Laura


Ang Florante at Laura ay isang mahabang pasalaysay na tula na naglalaman ng mga mensahe laban sa mga Kastila. Nakatakas ito sa mga censura dahil nagbalat-kayo na ang mga unang panauhin ay ang mga Kastila. Ngunit sa mga totoong mambabasa ito'y may maraming tema gaya ng laban sa imperiyalismong espanya. Sa WEBSITE na ito, makikita natin ang apat pangunahing tauhan ng Florante at Laura. Ito'y sina:

Florante at Laura
Adolfo
Aladin
Gawa nina Dessa Baleros, Cassandra Salandanan at Karen Patron
Freshmen-F
Salamat sa:
http://www.photobucket.com,
http://biboyroyong.blogspot.com/2007/07/florante-at-laura-posters.html
Notes ni Ms. Delfin